Dnes je 18.8.2019, nedeľa, 20. nedeľa v Cezročnom období
Zadajte mesto/obec a deň, kedy chcete ísť DoKostola.sk
bohoslužby / spovede

Bohoslužby (sväté omše) v okrese Banská Bystrica 18.8.2019 v čase 02:00-24:00

Nedeľa, 20. nedeľa v Cezročnom období

Usporiadať podľa: času kostolov mesta/obce mestskej časti
Kostol Mesto/Obec Poznámka

7:00

Bazilika navštívenia Panny Márie
Staré Hory   
Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký)
Banská Bystrica   
Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda)
Banská Bystrica   

7:30

Farský kostol narodenia Panny Márie (Radvaň, redemptoristi)
Banská Bystrica   
Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
Banská Bystrica   
Farský kostol sv. Cyrila a Metoda
Selce, okres Banská Bystrica   
Kostol sv. Alžbety (Alžbetka, vincentíni)
Banská Bystrica   

7:45

Kostol sv. Jakuba (Jakub)
Banská Bystrica   

8:00

Farský kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov (Stará Sásová)
Banská Bystrica   
Farský kostol sv. Jána Krstiteľa
Tajov   
Farský kostol sv. Jána Nepomuckého
Medzibrod   
Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda)
Banská Bystrica   
Farský kostol sv. Ondreja
Brusno   
Farský kostol Svätého Ducha (Podlavice)
Banská Bystrica   
Katedrála sv. Františka Xaverského
Banská Bystrica   
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Hronsek   
Kostol Panny Márie Lurdskej
Lučatín   

8:30

Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký)
Banská Bystrica   
Kaplnka Ružencovej Panny Márie
Turecká   
Kostol nanebovzatia Panny Márie
Motyčky   

8:45

Kostol sv. Žofie
Dúbravica   

9:00

Farský kostol Najsvätejšej Trojice
Slovenská Ľupča   
Farský kostol nanebovzatia Panny Márie
Riečka, okres Banská Bystrica   
Farský kostol narodenia Panny Márie (Radvaň, redemptoristi)
Banská Bystrica   
Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
Banská Bystrica   
Farský kostol sv. Martina
Podkonice   
Katedrála sv. Františka Xaverského
Banská Bystrica  svätá omša do Slovenského rozhlasu - celebruje Dp. Peter Staroštík 
Kostol sv. Bystríka
Nemce   
Kostol sv. Jozefa Robotníka
Baláže   
Kostol sv. Michala, archanjela
Horná Mičiná   
Kostol Svätej rodiny (Šalková)
Banská Bystrica   

9:15

Kostol nanebovzatia Panny Márie
Vlkanová   
Kostol sv. Jána Krstiteľa
Pohronský Bukovec   

9:30

Farský kostol sv. Antona Paduánskeho (Uľanka)
Banská Bystrica   
Kostol sv. Františka Xaverského (seminárny)
Badín   
Kostol sv. Františka z Assisi
Hiadeľ   

9:45

Kostol navštívenia Panny Márie
Kordíky   
Kostol Svätého kríža (slovenský)
Banská Bystrica   

10:00

Farský kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov (Stará Sásová)
Banská Bystrica   
Farský kostol sv. Antona Paduánskeho
Donovaly   
Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda)
Banská Bystrica   
Farský kostol Svätého Ducha (Podlavice)
Banská Bystrica  farská 
Kostol Fatimskej Panny Márie (Ponická Huta)
Poniky   
Kostol sv. Alžbety (Alžbetka, vincentíni)
Banská Bystrica  sv. liturgia, gréckokat. 

10:30

Bazilika navštívenia Panny Márie
Staré Hory   
Farský kostol narodenia Panny Márie (Radvaň, redemptoristi)
Banská Bystrica  detská 
Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
Banská Bystrica   
Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie
Priechod  farská 
Farský kostol sv. Cyrila a Metoda
Selce, okres Banská Bystrica   
Farský kostol sv. Martina
Čerín   
Farský kostol sv. Ondreja
Brusno   
Kostol povýšenia Svätého kríža
Moštenica   

10:45

Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Badín   

11:00

Farský kostol Božieho milosrdenstva (Belveder)
Banská Bystrica   
Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký)
Banská Bystrica  počas šk. roka je detská 
Kostol Dobrého pastiera
Králiky   
Kostol premenenia Pána
Špania Dolina   
Kostol sv. Jozefa
Dolný Harmanec   
Kostol sv. Márie Magdalény
Ľubietová   

11:15

Farský kostol sv. Františka Assiského (kapucíni)
Poniky   

15:30

Kaplnka povýšenia Svätého kríža (nemocnica)
Banská Bystrica   
Kostol povýšenia Svätého kríža (Kalvária, karmelitáni)
Banská Bystrica  15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu - okrem pôstneho obdobia 

16:30

Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký)
Banská Bystrica   

18:00

Farský kostol narodenia Panny Márie (Radvaň, redemptoristi)
Banská Bystrica   
Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda)
Banská Bystrica   
Farský kostol Svätého Ducha (Podlavice)
Banská Bystrica   
Kaplnka sv. Martina
Hrochoť   
Katedrála sv. Františka Xaverského
Banská Bystrica   

18:30

Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
Banská Bystrica   

19:00

Kostol sv. Alžbety (Alžbetka, vincentíni)
Banská Bystrica   
Lokalita:
(mesto/obec/mestská časť, okres, región)
Dátum:   Dnes   Zajtra   V nedeľu
Začiatok bohoslužby od:    do:     Najbližšie 3 hodiny   Celý deň
Jazyk bohoslužby:
Zameranie: