Dnes je 13.12.2019, piatok, Svätej Lucie, panny a mučenice (spomienka)
Zadajte mesto/obec a deň, kedy chcete ísť DoKostola.sk
bohoslužby / spovede

Bohoslužby (sväté omše) v okrese Michalovce 13.12.2019 v čase 10:00-24:00

Piatok, Svätej Lucie, panny a mučenice (spomienka)

Usporiadať podľa: času kostolov mesta/obce mestskej časti
Kostol Mesto/Obec Poznámka

12:00

Farský kostol narodenia Panny Márie
Michalovce   

15:00

Kaplnka v psychiatrickej nemocnici (Stráňany)
Michalovce   

16:00

Farský chrám ochrany Presvätej Bohorodičky
Čičarovce   
Farský chrám sv. Mikuláša
Pusté Čemerné   
Farský chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky
Voľa   

16:30

Farský chrám nanebovstúpenia Pána
Falkušovce   
Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (saleziáni)
Michalovce   
Kostol Najsvätejšej Trojice
Petrovce nad Laborcom  iba 1. piatok 
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Vybúchanec)
Nacina Ves  iba 1. piatok 

17:00

Farský chrám apoštola a evanjelistu Marka
Poruba pod Vihorlatom   
Farský chrám bl. mučeníka P.P. Gojdiča
Veľké Kapušany  maďarsky 
Farský chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Pozdišovce   
Farský chrám narodenia Presvätej Bohorodičky
Dúbravka   
Farský chrám narodenia Presvätej Bohorodičky
Michalovce  v pôste; liturgia VPD 
Farský chrám narodenia Presvätej Bohorodičky
Vysoká nad Uhom   
Farský chrám ochrany Presvätej Bohorodičky
Jovsa   
Farský chrám ochrany Presvätej Bohorodičky
Šamudovce   
Farský chrám Presvätej Bohorodičky, ochrankyne
Rakovec nad Ondavou   
Farský chrám zoslania Ducha Svätého
Lastomír   
Farský chrám zoslania Ducha Svätého
Slavkovce   
Farský chrám zoslania Ducha Svätého
Trnava pri Laborci   
Farský chrám zoslania Svätého Ducha
Veľké Slemence  maďarsky 
Farský chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky
Iňačovce   
Farský kostol sv. Anny
Žbince   
Farský kostol sv. Šimona a Júdu
Veľké Kapušany   
Farský kostol všetkých svätých
Nacina Ves   
Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky
Maťovské Vojkovce   
Kaplnka v Dome nádeje (Krásnovce)
Krásnovce  okrem 1. piatku 
Kostol Mena Panny Márie
Vrbnica   
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Tušická Nová Ves   
Kostol Ružencovej Panny Márie
Čečehov   
Kostol sv. Cyrila a Metoda
Kačanov   
Kostol sv. Gorazda (Močarany)
Michalovce  iba 1. piatok 
Kostol sv. Joachima a Anny
Rakovec nad Ondavou  iba 1. piatok 

17:30

Farský chrám apoštolov Cyrila a Metoda
Nacina Ves   
Farský chrám narodenia Presvätej Bohorodičky
Michalovce  okrem pôstu 
Farský kostol návštevy Panny Márie
Senné, okres Michalovce   
Farský kostol sv. Jána Krstiteľa
Trhovište   
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Stráňany, pallotíni)
Michalovce   
Kostol sv. Štefana Uhorského
Moravany   

18:00

Bazilika zoslania Ducha Svätého
Michalovce   
Farský chrám apoštolov Petra a Pavla
Zemplínska Široká   
Farský chrám archanjela Michala (Topoľany)
Michalovce   
Farský chrám nanebovstúpenia Pána
Strážske   
Farský chrám Presvätej Trojice
Zalužice   
Farský chrám všetkých svätých
Trhovište   
Farský kostol Najsvätejšej Trojice
Budkovce   
Farský kostol nanebovstúpenia Pána
Strážske   
Farský kostol nanebovzatia Panny Márie
Staré   
Farský kostol narodenia Panny Márie
Michalovce   
Farský kostol Panny Márie, Kráľovnej
Horovce, okres Michalovce   
Farský kostol sv. Anny
Vinné   
Farský kostol sv. Petra a Pavla
Zalužice   
Farský kostol sv. Šimona a Júdu
Veľké Kapušany  maďarsky 
Farský kostol sv. Štefana Uhorského
Malčice   
Chrám bl. P.P. Gojdiča
Ložín   
Kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Dúbravka   
Kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Lesné  iba 1. piatok 

18:15

Farský chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Petrikovce   

21:00

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Stráňany, pallotíni)
Michalovce  2. piatok mesiaca Nikodémova noc do 23:00 
Lokalita:
(mesto/obec/mestská časť, okres, región)
Dátum:   Dnes   Zajtra   V nedeľu
Začiatok bohoslužby od:    do:     Najbližšie 3 hodiny   Celý deň
Jazyk bohoslužby:
Zameranie: