Aplikácia pre AndroidDnes je 21.4.2018, sobota, Sobota po 3. veľkonočnej nedeli alebo Svätého Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
Zadajte mesto/obec a deň, kedy chcete ísť DoKostola.sk
bohoslužby / spovede

Ako vyhľadať miesto a čas svätých spovedí vo vašom okolí?

Stránka bola navrhnutá tak, aby každý užívateľ mohol nájsť potrebnú informáciu spôsobom, ktorý je preňho najprirodzenejší:

GRAFICKY POMOCOU MÁP

POMOCOU PODROBNÉHO KRITÉRIOVÉHO VYHĽADÁVANIA

POZOR! Stránka je primárne určená pre vyhľadávanie časov svätých omší. Pre vyhľadávanie spovedí preto nie sú k dispozícii rýchle linky na krajské mestá, ako to je so svätými omšami. Tiež odporúčame – najmä v krajských mestách pred sviatkami – zobraziť spovedanie na celý deň, pretože v niektorých kostoloch spovedajú od skorého rána.

VŽDY SA UISTITE, ŽE VYHĽADÁVATE SPOVEDE – KLIKNITE NA TLAČÍTKO SPOVEDE NAD MAPOU PRED ZAČIATKOM VYHĽADÁVANIA.

– GRAFICKY POMOCOU MÁP

MAPY GOOGLE

Grafické vyhľadávanie ponúka tri druhy máp: podrobné Google mapy, kde sú červenou šípkou vyznačené obce, kde sa nachádza kostol, ktorý má v databáze uvedenú aspoň jednu svätú omšu. Ak viete, v ktorej časti Slovenska sa nachádza obec, kde chcete ísť na svätú spoveď, priblížte si Google mapu štandardným spôsobom (kliknutie na plus/mínus pre priblíženie/vzdi­alenie, podržanie ľavým tlačítkom myši pre posunutie mapy). Potom kliknite na červenú šípku (ked je kurzor myši nad červenou šípkou, pod mapou sa zobrazí názov obce). Zobrazia sa Vám všetky sväté spovede v našej databáze, v tejto obci.

Pod výpisom sv. spovedí sa zobrazí aj formulár, kde sa dá podrobnejšie došpecifikovať, čo hľadáte.

MAPY ŠTÁTNEHO ČLENENIA

Keďže mapy Google sú trochu neprehľadné, pre tých, ktorí vedia, v ktorom okrese chcú ísť na svätú spoveď existuje možnosť vyhľadať ich na základe štátneho členenia. Hľadanie naštartujete kliknutím na link „ŠTÁTNE ČL.“ na vyhľadávacej lište pod obrázkom a nad mapou. Načíta sa jednoduchá grafická mapa Slovenska. Kliknutím na vyšší územný celok sa zobrazí mapa VÚC s hranicami okresov. Ďalším kliknutím na vybraný okres sa načítajú všetky sväté spovede v našej databáze, v dnešný deň v tomto okrese.

Pod výpisom sv. spovedí sa zobrazí aj formulár, kde sa dá podrobnejšie došpecifikovať, čo hľadáte.

Príklad: Je piatok, 25. januára 2013, 16:50 a chcete vyhľadať sväté spovede v okrese Brezno. Kliknete na „ŠTÁTNE ČL.“, vyberiete VÚC Banská Bystrica a okres Brezno. Zobrazí nám možnosť spovede v obci Nemecká od 16:30 do 16:55.

MAPY CIRKEVNÉHO ČLENENIA

Pre tých, ktorí sa vyznajú v cirkevnom členení existuje možnosť vyhľadať sv. spovede aj týmto spôsobom. Hľadanie naštartujete kliknutím na link „CIRKEVNÉ ČL.“ na vyhľadávacej lište pod obrázkom a nad mapou. Načíta sa jednoduchá grafická mapa Slovenska. Kliknutím na diecézu sa zobrazí mapa diecézy s hranicami dekanátov. Ďalším kliknutím na vybraný dekanát sa načítajú všetky sväté spovede v našej databáze, v dnešný deň v tomto dekanáte.

Pod výpisom sv. omší sa zobrazí aj formulár, kde sa dá podrobnejšie došpecifikovať, čo hľadáte.

Príklad: Je piatok, 25. januára 2013, 16:50 a chcete vyhľadať sväté spovede v dekanáte Čadca. Kliknete na „CIRKEVNÉ ČL.“, vyberiete diecézu Žilina a dekanát Čadca. Zobrazili sa nám viaceré možnosti spovedania v Čadci a okolí.

– POMOCOU PODROBNÉHO KRITÉRIOVÉHO VYHĽADÁVANIA

Môže sa stať, že pomocou grafického alebo rýchleho vyhľadávania nenájdete úplne takú informáciu, akú ste hľadali. V takomto prípade odporúčame využiť podrobné vyhľadávanie, ktoré máte k dispozícii na spodku výsledkov grafického a rýchleho vyhľadávania, alebo cez link „PODROBNE“ nad mapou.

Pri vyhľadávaní sa zadáva:

– názov lokality – obce, časti obce alebo názvu okresu.

– dátum v tvare D.M.RRRR – napr. „27.1.2013“ – v riadku sú rýchle linky na doplnenie dnešného a zajtrajšieho dátumu a dátumu najbližšej nedele. (predvyplnený je aktuálny dátum)

– čas, v ktorom sa má vyhľadať svätá spoveď – predvyplnené je celý deň; v riadku sú rýchle linky na vyhľadanie len v najbližších troch hodinách a na celý deň.

Príklad: Skúste vyhľadať sväté spovede v najbližšiu nedeľu vo vašom okrese.