Dnes je 23.9.2020, streda, Svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza (spomienka)
Zadajte mesto/obec a deň, kedy chcete ísť DoKostola.sk
bohoslužby / spovede

Bohoslužby (sväté omše) v meste/obci Bratislava 15.8.2020 v čase 00:00-24:00

Sobota, PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť, prikázaný sviatok)

Usporiadať podľa: času kostolov mesta/obce mestskej časti
Kostol Mesto/Obec Poznámka

6:00

Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (Blumentál)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Kostol sv. Štefana Uhorského (kapucíni, Ká-čko)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   

6:30

Farský kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov (Miletička, saleziáni)
Bratislava - mestská časť Ružinov   
Farský kostol sv. Don Bosca (Trnávka, saleziáni)
Bratislava - mestská časť Ružinov   
Kostol Ducha Svätého (Dúbravka)
Bratislava - mestská časť Dúbravka   
Kostol Loretánskej Panny Márie (uršulínky)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   

7:00

Farský kostol sv. Alžbety (Modrý kostol)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Farský kostol sv. Jána z Mathy (Trojička)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Kostol sv. Alžbety Uhorskej (alžbetínky)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Kostol sv. Arnolda Janssena (verbisti)
Bratislava - mestská časť Petržalka   
Kostol sv. Františka z Assisi (Karlovka, minoriti)
Bratislava - mestská časť Karlova Ves   

7:30

Farský kostol Mena Panny Márie (Vrakuňa)
Bratislava - mestská časť Vrakuňa   
Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (Blumentál)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Farský kostol sv. Filipa a Jakuba (Rača, horný)
Bratislava - mestská časť Rača   
Farský kostol sv. Margity Uhorskej (Lamač)
Bratislava - mestská časť Lamač   
Farský kostol Svätej rodiny (Petržalka)
Bratislava - mestská časť Petržalka   
Kaplnka Ružencovej Panny Márie
Bratislava - mestská časť Dúbravka   
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto  pre seniorov 

8:00

Farský kostol Ducha Svätého (Devínska Nová Ves)
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves   
Farský kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Kramáre)
Bratislava - mestská časť Nové Mesto   
Farský kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov (Miletička, saleziáni)
Bratislava - mestská časť Ružinov   
Farský kostol Panny Márie Snežnej (Kalvária, dominikáni)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie (Lúky)
Bratislava - mestská časť Petržalka   
Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie (Vajnory)
Bratislava - mestská časť Vajnory   
Farský kostol sv. Mikuláša (Jarovce)
Bratislava - mestská časť Jarovce   
Farský kostol sv. Vincenta de Paul (vincentíni)
Bratislava - mestská časť Ružinov   
Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Prievoz, kaštieľ)
Bratislava - mestská časť Ružinov   
Kostol Ducha Svätého (Dúbravka)
Bratislava - mestská časť Dúbravka   
Kostol Najsvätejšej Trojice (Podhradie)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto  pre seniorov 
Kostol sv. Jozefa (Komárov)
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice  maďarsky 
Kostol sv. Štefana Uhorského (kapucíni, Ká-čko)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   

8:30

Farský kostol Mena Panny Márie (Vrakuňa)
Bratislava - mestská časť Vrakuňa   
Kostol sv. Cyrila a Metoda (redemptoristi, Cé-čko)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   

9:00

Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (Blumentál)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Farský kostol sv. Alžbety (Modrý kostol)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Farský kostol sv. Jána z Mathy (Trojička)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto  latinsky 
Farský kostol sv. Michala Archanjela (Čunovo)
Bratislava - mestská časť Čunovo   
Farský kostol Svätej rodiny (Petržalka)
Bratislava - mestská časť Petržalka   
Kaplnka v NÚSCCH (nemocnica)
Bratislava - mestská časť Nové Mesto   
Katedrála sv. Martina (Dóm)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto  latinsky, podľa oznamov 
Katedrála sv. Šebastiána (Krasňany)
Bratislava - mestská časť Rača   
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Rača, dolný)
Bratislava - mestská časť Rača   
Kostol zvestovania Pána (františkáni)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto  maďarsky 

9:30

Farský kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov (Miletička, saleziáni)
Bratislava - mestská časť Ružinov   
Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie (Lúky)
Bratislava - mestská časť Petržalka   
Farský kostol sv. Márie Magdalény (Rusovce)
Bratislava - mestská časť Rusovce   
Farský kostol Svätého kríža (Devín)
Bratislava - mestská časť Devín   
Kaplnka v nemocnici (Ružinov)
Bratislava - mestská časť Ružinov   
Kostol nanebovzatia Panny Márie (Notre Dame)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Kostol sv. Jozefa (Komárov)
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice   
Kostol sv. Ladislava
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Kostol sv. Štefana Uhorského (kapucíni, Ká-čko)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   

9:45

Farský kostol Mena Panny Márie (Vrakuňa)
Bratislava - mestská časť Vrakuňa   

10:00

Farský kostol sv. Margity Uhorskej (Lamač)
Bratislava - mestská časť Lamač   
Farský kostol sv. Mikuláša (Jarovce)
Bratislava - mestská časť Jarovce   
Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Prievoz, kaštieľ)
Bratislava - mestská časť Ružinov  maďarsky 
Kostol sv. Františka z Assisi (Karlovka, minoriti)
Bratislava - mestská časť Karlova Ves   

10:30

Farský kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Kramáre)
Bratislava - mestská časť Nové Mesto   
Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (Blumentál)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie (Vajnory)
Bratislava - mestská časť Vajnory   
Farský kostol sv. Filipa a Jakuba (Rača, horný)
Bratislava - mestská časť Rača   
Farský kostol sv. Jána z Mathy (Trojička)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Farský kostol sv. Michala Archanjela (Čunovo)
Bratislava - mestská časť Čunovo  chorvátsky 
Kaplnka v nemocnici (onkológia Klenová)
Bratislava - mestská časť Nové Mesto   
Katedrála sv. Martina (Dóm)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto  podľa oznamov 
Katedrála sv. Šebastiána (Krasňany)
Bratislava - mestská časť Rača   
Kostol sv. Cyrila a Metoda (redemptoristi, Cé-čko)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Kostol zvestovania Pána (františkáni)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto  detská 

11:00

Farský kostol Mena Panny Márie (Vrakuňa)
Bratislava - mestská časť Vrakuňa   
Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie (Lúky)
Bratislava - mestská časť Petržalka   
Farský kostol sv. Vincenta de Paul (vincentíni)
Bratislava - mestská časť Ružinov   
Kaplnka v nemocnici (Kramáre)
Bratislava - mestská časť Nové Mesto   
Kostol Ducha Svätého (Dúbravka)
Bratislava - mestská časť Dúbravka   
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Kostol sv. Ladislava
Bratislava - mestská časť Staré Mesto  anglicky 
Kostol sv. Štefana Uhorského (kapucíni, Ká-čko)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   

11:30

Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Rača, dolný)
Bratislava - mestská časť Rača  pre seniorov 

12:00

Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (Blumentál)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto  okrem soboty 
Farský kostol sv. Jána z Mathy (Trojička)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Katedrála sv. Martina (Dóm)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Kostol zvestovania Pána (františkáni)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   

16:00

Farský kostol sv. Alžbety (Modrý kostol)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Farský kostol sv. Don Bosca (Trnávka, saleziáni)
Bratislava - mestská časť Ružinov   
Kaplnka sv. Cyrila a Metoda (nemocnica Petržalka, Antolská)
Bratislava - mestská časť Petržalka   

16:30

Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (Blumentál)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto  po skončení litánie 
Kaplnka sv. Rozálie (vo františkánskom kostole)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   

17:00

Katedrála sv. Martina (Dóm)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto  podľa oznamov 
Kostol Najsvätejšej Trojice (Podhradie)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Kostol sv. Štefana Uhorského (kapucíni, Ká-čko)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   

17:30

Kostol sv. Ladislava
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   

18:00

Farský kostol Mena Panny Márie (Vrakuňa)
Bratislava - mestská časť Vrakuňa   
Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (Blumentál)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto  maďarsky 
Farský kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov (Miletička, saleziáni)
Bratislava - mestská časť Ružinov   
Farský kostol Panny Márie Snežnej (Kalvária, dominikáni)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Farský kostol sv. Alžbety (Modrý kostol)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Farský kostol sv. Don Bosca (Trnávka, saleziáni)
Bratislava - mestská časť Ružinov   
Farský kostol sv. Margity Uhorskej (Lamač)
Bratislava - mestská časť Lamač   
Katedrála sv. Šebastiána (Krasňany)
Bratislava - mestská časť Rača   
Kostol Ducha Svätého (Dúbravka)
Bratislava - mestská časť Dúbravka   
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Kostol sv. Alžbety Uhorskej (alžbetínky)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Kostol sv. Cyrila a Metoda (redemptoristi, Cé-čko)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Kostol sv. Františka z Assisi (Karlovka, minoriti)
Bratislava - mestská časť Karlova Ves   

18:30

Farský kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Kramáre)
Bratislava - mestská časť Nové Mesto   
Kostol sv. Arnolda Janssena (verbisti)
Bratislava - mestská časť Petržalka   
Kostol zvestovania Pána (františkáni)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   

19:00

Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (Blumentál)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Rača, dolný)
Bratislava - mestská časť Rača   
Kostol sv. Štefana Uhorského (kapucíni, Ká-čko)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   

20:00

Farský kostol sv. Jána z Mathy (Trojička)
Bratislava - mestská časť Staré Mesto   
Farský kostol sv. Vincenta de Paul (vincentíni)
Bratislava - mestská časť Ružinov   
Lokalita:
(mesto/obec/mestská časť, okres, región)
Dátum:   Dnes   Zajtra   V nedeľu
Začiatok bohoslužby od:    do:     Najbližšie 3 hodiny   Celý deň
Jazyk bohoslužby:
Zameranie: