Dnes je 27.9.2022, utorok, Svätého Vincenta de Paul, kňaza (spomienka)
Zadajte mesto/obec a deň, kedy chcete ísť DoKostola.sk
bohoslužby / spovede

Okres Poltár

Mestá/Obce:
Breznička, okres Poltár
Cinobaňa
České Brezovo
Ďubákovo
Hradište, okres Poltár
Hrnčiarska Ves
Hrnčiarske Zalužany
Kalinovo
Kokava nad Rimavicou
Krná
Málinec
Mládzovo
Ozdín
Poltár
Rovňany
Selce, okres Poltár
Sušany
Šoltýska
Uhorské
Utekáč
Veľká Ves
Zlatno