Andrea Eliášová

Andrea Eliášová

externý prispievateľ

Andrea Eliášová je novinárka a rozhlasová redaktorka, publicistka, korektorka, editorka textov, aj so skúsenosťami v oblasti PR. Pochádza z južného Slovenska. Vyštudovala žurnalistiku a religionistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Doktorandské masmediálne štúdiá absolvovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V r. 2023 jej Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska udelila Fra Angelico - mimoriadne ocenenie za trvalý prínos do kresťanskej kultúry na Slovensku. V r. 2023 jej vyšla publikácia Svätý Vincent Mária Strambi- Vľúdny pastier duší.