Mons. Jozef Haľko
Mons. Jozef Haľko je od roku 2012 pomocným biskupom Bratislavskej arcidiecézy. V roku 2013 bol prezidentom SR vymenovaný za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia. Je predsedom Rady pre Slovákov v zahraničí a Rady pre migrantov a utečencov. Prednášal cirkevné dejiny a je autorom viacerých knižných publikácií.