Andrej Legutký

Andrej Legutký

externý prispievateľ

Andrej Legutký je rímskokatolícky kňaz, rodák z mesta Svit. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu v Košiciach a Teologickú fakultu v Spišskom Podhradí. Okrem kňazskej služby v Jánovciach sa venuje duchovnému sprevádzaniu skautov a skautiek. Je pilotom všetkých typov padákových klzákov. Rád sa pohybuje aj v horách primerane veku a časovým možnostiam. Je autorom viacerých publikácii určených pre skautov a sporadicky prispieva do náboženských alebo skautských časopisov.