Štefan Chrappa
Štefan Chrappa pochádza zo Svätého Jura. Vyštudoval slovenčinu a poľštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde po absolvovaní doktorandského štúdia prednášal literárnovedné disciplíny. Je dlhoročným redaktorom Slovenského rozhlasu. Venuje sa náboženským a kultúrnym témam. Je nositeľom ocenení Fra Angelico, za hudbu jeho kapely získali štyri ocenenia Radiohead awards. Je rímskokatolík, ženatý, má jednu dcéru.