Arcibiskup Cyril Vasiľ

Arcibiskup Cyril Vasiľ

externý prispievateľ

Hlavným zameraním gréckokatolíckeho arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ je cirkevné právo, z ktorého získal v roku 1994 doktorát na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. V roku 1990 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Pôsobil päť rokov ako dekan Fakulty východného cirkevného práva a dva roky ako rektor Pápežského východného inštitútu. V roku 2009 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi a v tom istom roku bol vysvätený na arcibiskupa titulárneho sídla Ptolemaida v Líbyi. V roku 2020 ho pápež František vymenoval za za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie, v ktorej je od roku 2021 eparchiálnym biskupom. Je autorom a spoluatuorom početných publikácii a mimoriadne mediálne aktívny.