Rastislav Čižik

Rastislav Čižik

šéfredaktor

Gréckokatolícky kňaz, študoval na Východnom inštitúte v nemeckom Eichstätte. Pôsobí ako protopresbyter v Bratislave, spolupracuje s TV Logos, Slovenským rozhlasom a vyučuje náboženstvo. Ženatý, má štyri deti.