Timotej Križka

Timotej Križka

externý prispievateľ

Timotej Križka je fotograf, režisér a scénarista. Má za sebou viacero filmov a obrazových esejí. Jeho základnou témou je hľadanie ľudskej identity v konotácii s vnútornou slobodou. Jedným z výsledkov tohto hľadania je projekt Pokojní v nepokoji. Timotej je aktívny gréckokatolík, je študentom teológie a členom Spoločenstva Ladislava Hanusa. S manželkou Petrou vychovávajú tri deti.